Присъствието на творението е въплътено в песента чрез връзката между всички човешки същества, които идват и си отиват, изграждайки живота си чрез корените на своите семейства и предци.

Песента започва и завършва своята история около великолепно вековно дърво, което е едно от последните останали дървета от Великата българска гора. Това дърво пази стари спомени. Видяло е и добро и лошо. То помни. Идеята, която стои зад присъствието на дървото е да се пресъздаде майката природа,  превъплътена в плът и кръв, която да разкаже за своята радост, както и огромна скръб, която носи в себе си, виждайки в какво се превръщат човешките мечти.

Тъмната сянка, показана в клипа, е въплъщение на изгубената душа. Затова героят няма лице, нито плът. Тази душа е отчаяна и напълно затворена в собствения си затвор от страх и забравени мечти, където се лута напълно отчаяна и загубила всякаква надежда. От друга страна, детето олицетворява началото на живота и неговата чистота. Детето е надеждата за живот и пресичайки пътя си със сянката, в различни измерения на мисълта и съзнанието, предизвиква тази загубена душа да намери пътя си към светлината.

Присъствието на детето в мислите на загубената душа, я предизвикват да се отърси от демоните си и да потърси спасение . Достигането до морето е краят на изгубената надежда и началото на светлината. За да намери спасение и да се освободи от демоните си, душата преминава отвъд стените на отчаянието си и  избира светлината.

Режисьор: Петър Томов/ 359 Degrees

Помощник-режисьор: Ивайло Станчев

Монтаж и постпродукция: Петър Томов

Пилот на дрон: Ивайло Станчев/ Seagull Flying Company

Директор на продукция: Петър Томов

Оператори:

Петър Томов

Калин Илиев/ WonderSwamp

Актьори:

Мартин Николов

Мая Фелдман

Яни Атанасов

 

Ден след ден си обещаваме, че утре ще е различно.

Ден след ден си казваме в очите, че ще бъдем различни.

Вглеждаме се в лицата на случайно минаващите хора и се питаме – защо са толкова тъжни?

Вглеждаме се в очите им и виждаме само празнота.

Оглеждаме се във витрините и виждаме същата тъга.

Нима всички останали са отражение на нашата душа?

Ден след ден си казваме, че утре ще сме по-добри и по-човечни.

Объркани разтърсваме глави и се вглеждаме в огледалото, за да сме сигурни, че не сме сами.

Всяка вечер се прибираме и благодарим, че този ден е свършил.

Молим се за следващия – дано да е различен.

Ден след ден се вглеждам в очите ти и виждам, че живеем като сенки.

Отдавна забравили кои сме и защо сме тук.

Виновните ги няма,

а жертвите не знаят нищо.

Забравили са, за да не боли.

Живеем като сенки върху земя, без капчица покой в душите си.

Мечтите нямат възраст. Нямат име.

Живеят близо до сърцата ни. Не си отиват никога.

Ние ги забравяме.

Като стара и любима снимка, скрита в кутия под леглото.

Там някъде сме заровили и усмивката си от любимото си лято.

Преследваме живота, с твърде много скелети в гардероба.

Очите ни се вглеждат в огледалото и не могат да се разпознаят.

Останали са само две стрелки.

За минути и секунди.

Часовникът тиктака оглушително в съня ни.

Времето лети като река

Отвъд сенките в душите ни.

Ще се боря за Вас

За всички отвъд

Само намерете обратния път към светлината.

И някога ще дойде ден, който няма да е съществувал.

Ще бъдеш някъде, където дните са изяли слънцето,

а сънищата ще са спомени с причина.

Някога ще бъдеш някой, който не е съществувал,

но ще помниш, че си живял, защото си можел да летиш,

дори с пречупена душа.

Автор: Стела Атанасова

On the first of November 2018 METALWINGS released their third official music video – this time for the moving title song of the debut album “For All Beyond”.

Peter Tomov and his company 359 Degrees served as Director, production manager and editor  for the video clip. He was assisted by Ivailo Stanchev, who also made the aerial filming, working for Seagull Flying Company, a high-level drone service provider.

Peter Tomov and Kalin Iliev from WonderSwamp worked behind the cameras. Maya Borisova was responsible for the make-up, costumes were created by Ivo Velinov.

The unique presence of creation is implied in the song through the connection between all human beings who come and go, building their lives through the roots of their family and ancestors.

Around a gorgeous Century-old tree the band deepened themselves into the tremendous creation of Mother Nature and they turned it literally into artistic flesh and blood to tell about all the joy she brings – and also the giant sorrow Nature has to bear unfortunately.

Redemptive hike of the soul
The dark shadowman shown in the clip is the eerie embodiment of a lost soul. That’s why he has no face, no flesh. This soul is desperate and completely shut up in its own prison of fear. On the other hand, the child embodies the hope of life and challenges this lost soul to find its way to the light.

The presence of the child causes the shadow to go in search of salvation. Reaching the sea is the end of lost hope and the beginning of light. To finally find hope, the shadow goes beyond itself … beyond its life. Finally, the shadow breaks its own limits and proves that there is always a will to fight against the dark.

METALWINGS once again prove their exceptional musical size and exquisite artistic taste with the new music video.

Written by Markus Eck/Metalmessage Global-PR

Follow the full story

Жанрът, в който твори родната група Metalwings е симфоничен рок/метъл и е характерен за много групи от Скандинавския полуостров. Жанрът предлага на слушателите мелодични и ритмични песни с вплетена загадъчност и драматизъм. Оперното пеене и електрическата виола на Стела се вписват идеално в стила. Келтските мотиви допринасят за отличителността на групата. Радващо е, че музиката на Metalwings се отличава от множеството популярни северноевропейски групи и по никакъв начин не бива да бъде сравнявана с някоя от тях.

 

http://donmicrofon.com/metalwings-nejni-prelivashti-melodii-s-epichen-privkus-i-char/

Автор на статията: Евелина Илчева